วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 4 อัตรา

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)