หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคเหนือ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา ที่รับสมัคร:
1) ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ Mhesinorth.2021@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – วันที่ 5 มกราคม 2565
2) กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยจะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มกราคม 2565 พร้อมส่งลิ้งค์ สำหรับการสอบสัมภาษณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ทาง Email ที่ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 211 434 หรือ 082 372 7424 (ปรเมษฐ์)