โรงพยาบาลสารภี รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่ายรายเดือน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสารภี
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ