สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บ ไซต์ htt://www.pyo1.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งคัด