สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-12 ตุลาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน (ชั้น 3) เลขที่ 222 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัดลำพูน