โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทร. 054-465100 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)