อุทยานแห่งชาติดอยจง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ