องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้นำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อที่ไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ)
– กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 9 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
– ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)