สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง
– ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ