โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบริการรายเดือน 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ