มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2565 (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.)
รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ (คลิกอ่านประกาศ)
ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเข้าไปกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Google form) หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutt.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)