สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

  1. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
  2. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น
  3. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น