สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เลขที่ 98 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)