โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

รับสมัครวันที่ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่รับสมัคร ห้องศาสตร์พระราชา อาคาร 750 ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง)