สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.055-409172 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 – วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ