อุทยานแห่งชาติผาแดง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแดง บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 0 5304 6371 หรือทางแอปพลิเคชัน facebook : อุทยานแห่งชาติผาแดง – Pha Daeng National Park