อุทยานแห่งชาติแม่ปืม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 ตำแหน่ง หลายอัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 09 3265 3035
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-265-3035 หรือ 088-290-9433 Line : maepuem