โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 052-080-784