ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ท่านนำใบสมัครตัวจริงพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่ต้องยืนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ