งานเด่นวันนี้

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ