โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 – วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)