สำนักงาน ทสจ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5311-2725-6 โดยผู้สมัครสอบไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด