โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ