มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 17 อัตรา

สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกใบสมัครที่ลิงก์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบแข่งขันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 – 0 – 19406 – 6 ชื่อบัญชี “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 (ระบบสมัครงานออนไลน์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 24.00 น.) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 00-5388-5322, 062-3104901