ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างทางลำปาง ถนนลำปาง-เด่นชัย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
*ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ