เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา

ผู้มีสิทธิสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันและเวลาราชการ ณงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2564