โรงพยาบาลนาน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลนาน้อย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ