โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 12-18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ