โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ