มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)