โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ผู้มีความประสงค์สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์