โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบถามรายละเอียดขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 23-27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)