สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังใหม่ ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันเละเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.