โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม