โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ