สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน อาคารเลขที่ 131/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ภาคบ่ายเวลา 13.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา