เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 ถนนสายอินทร์บุรี – เชียงใหม่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5422-5967 ต่อ 205 และสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th