งานเด่นวันนี้

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา

ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 ในระหว่างวันที่ 5 – 31 ม.ค. 65 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 11.30 ภาคบ่าย 1300 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร