โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 052-080-784