สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ