สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2564 โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามตำแหน่งที่สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยมีกำหนดเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ (ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.30 น.) หมายเหตุ กรณีผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าวฯ สามารถเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น