สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) โปรดแต่งกายสุภาพ