สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารบุคคล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.stri.cmu.ac.th