ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hpcl.anamai.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล hr.hpco1@gmail.com (ในรูปแบบไฟล์ PDF) ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคลฯ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร. 0 5327 2740 ต่อ 652, 263 ในวันและเวลาราชการ