สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น 127 ม.7 ถ.เทศบาล 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)