โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ ดังนี้
(1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้ที่หน้าเว็บไซต์ htp://vih.go.th โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง หัวข้อข่าวสาร (ด้านล่างสุด) เลือกหัวข้อ แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พร้อมส่งใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ผ่านทาง e-mail : hr.Vjlp2@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
(2) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร