โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ