สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น