สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ รับสมัครได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 05311 2395
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง รับสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5338 2439
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด รับสมัครได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0 5311 2395 หรือสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด เลขที่ 202 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0 5346 1043
  4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด รับสมัครได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0 5311 2395 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เชียงใหม่ สาขาฮอด เลขที่ 202 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์0 5346 1043

ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร