สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเวียงแหง จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://chiangmaihealth.thaijobjob.com

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร